• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 31 มี.ค. 2563 อ่าน [167]

...
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จ านวน 5 หลัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์