• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

?“พาณิชย์”เกาะติด EU-UK แบ่งโควตา “ไก่หมักเกลือ-ไก่แปรรูป-เป็ดแปรรูป” หลัง Brexit

twitter.com/CNAOnlineTwit 13 มิ.ย. 2562 อ่าน [41]

...

กรมการค้าต่างประเทศเกาะติดการแบ่งสัดส่วนการจัดสรรโควตา “ไก่หมักเกลือ-ไก่แปรรูป-เป็ดแปรรูป” ของ EU และ UK ภายหลัง Brexit พร้อมทำการวิเคราะห์สถิติการส่งออกย้อนหลัง 3 ปี พบบางรายการไทยส่งออกต่ำกว่าโควตาที่ได้รับ บางรายการสูงกว่าโควตาที่ได้รับ เล็งเจรจาปรับโควตาให้เหมาะสม ส่วนรายการที่ส่งออกไม่เต็มโควตา เตรียมผลักดันผู้ส่งออกเร่งใช้โควตาให้เต็มต่อไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับแก้ไขตารางข้อผูกพันภาษีที่ไทยและประเทศอื่นจะได้รับการจัดสรรจากสหภาพยุโรป (EU 27) และสหราชอาณาจักร (UK) ภายหลังจาก Brexit ในสินค้าไก่หมักเกลือ ไก่แปรรูป และเป็ดแปรรูป โดยได้ทำการวิเคราะห์สถิติการส่งออกย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ไทยมีการส่งออกทั้งเกินกว่าโควตาที่ได้รับ และน้อยกว่าโควตาที่ได้รับ ซึ่งในส่วนของสินค้าที่ใช้โควตาไม่เต็ม จะเร่งรัดให้มีการใช้โควตาเพิ่มขึ้นหลัง Brexit และในส่วนของสินค้าที่ส่งออกเกินโควตา จะผลักดันให้มีการกำหนดโควตาให้สอดคล้องกับปริมาณการส่งออกของไทยต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2562 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศระเบียบการจัดสรรโควตา Regulation (EU) 2019/216 กำหนดสัดส่วนโควตาระหว่าง EU 27 และ UK โดยสัดส่วนโควตาที่จัดสรรภายใต้กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ภายหลังจาก Brexit โดยมีรายละเอียดการจัดสรรโควตาในส่วนของสินค้าสัตว์ปีกที่ไทยสามารถใช้ได้ ดังนี้ ไก่หมักเกลือ เดิมกำหนดโควตา EU 28 ประเทศ 92,610 ตัน หลัง Brexit EU 27 ประเทศ 68,385 ตัน UK 24,225 ตัน , ไก่แปรรูป เดิม EU 28 ประเทศ 176,133 ตัน หลัง Brexit EU 27 ประเทศ 118,622 ตัน UK 57,511 ตัน และเป็ดแปรรูป เดิม EU 28 ประเทศ 14,710 ตัน Brexit EU 27 ประเทศ  9,150 ตัน UK 5,560 ตัน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสถิติการส่งออกสัตว์ปีกไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561) เมื่อเทียบกับการจัดสรรโควตาหลัง Brexit พบว่า สินค้าไก่หมักเกลือ มีโอกาสขยายตลาดใน UK ได้อีกมาก เนื่องจากที่ผ่านมาไทยส่งออกไป UK ปริมาณ 8,816 ตัน น้อยกว่าปริมาณโควตาที่จะได้รับหลัง Brexit ซึ่งมีปริมาณ 24,225 ตัน ส่วนตลาด EU 27 คาดว่า ไทยจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากปริมาณการส่งออกสูงกว่าปริมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนสินค้าไก่แปรรูป พบว่า ปริมาณการส่งออกไป UK สูงกว่าปริมาณโควตาที่จะได้รับการจัดสรรเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันปริมาณส่งออกไป EU 27 น้อยกว่าปริมาณที่ได้รับจัดสรรเช่นเดียวกัน อาจทำให้ปริมาณการส่งออกในภาพรวมลดต่ำลง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเจรจาปรับยอดโควตาของ UK ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การส่งออกที่แท้จริง

ขณะที่สินค้าเป็ดแปรรูป พบว่า ปริมาณการส่งออกยังไม่มากนัก โดยไทยส่งออกไปทั้ง EU 27 และ UK ปริมาณรวมเพียง 5,696 ตัน น้อยกว่าปริมาณโควตาที่ไทยได้รับการจัดสรรจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดไปยัง EU27 และ UK มากขึ้น

“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล สหรัฐฯ และจีน โดยไทยส่งออกไป EU 28 เป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น การส่งออกของไทยไป EU 28 พบว่า UK เป็นผู้นำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยมากที่สุด หากมีการ Brexit แล้ว UK จะไม่ใช้กฎระเบียบมาตรฐานเดียวกับ EU 27 ดังนั้น การเร่งผลักดันโควตาที่ไทยได้รับจาก EU 27 และ UK ให้สะท้อนปริมาณการค้าที่แท้จริงระหว่างไทย EU และ UK จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์ปีกไทยมากที่สุด ซึ่งกรมฯ จะติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด”นายอดุลย์กล่าว

***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์