• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

กรมเจรจาฯ ปลื้ม ช่วยเกษตรกรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างโอกาสค้าขาย

CNA Online 29 พ.ย. 2561 อ่าน [5]

...

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นปลื้ม ช่วยเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งผลผลิตออกไปขายตลาดต่างประเทศ เผยยังได้แนะนำให้ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ถูกกฎระเบียบ เพื่อสร้างโอกาสส่งออก ระบุยังได้ช่วยผลักดันให้เกิดการจับคู่ค้าขายกล้วยหอมทอง แก้ปัญหาถุงห่อมะม่วงขาดแคลนให้ด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุดรธานี เช่น สมุนไพร ยางพารา กล้วยหอมทอง และมะม่วง เป็นต้น และแนะนำการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี  (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น
         
“กรมฯ ได้แนะนำช่องทางการจำหน่าย โดยใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบทางการค้าของประเทศคู่ค้า เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้ และยังได้แนะนำช่องทางการเข้าสู่ตลาดในประเทศ ผ่านตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดธงเขียว และการค้าออนไลน์ ที่มีหลายหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนอยู่”
         
ทั้งนี้ ในช่วงการลงพื้นที่ ยังสามารถผลักดันให้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจได้ทันที ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อำเภอหนองวัวซอ ที่ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาด กับกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอมทองจากจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผลผลิตมาก แต่ไม่มีตลาดรองรับ
         
ขณะเดียวกัน ได้ช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชุมชนคนรักมะม่วง อำเภอหนองวัวซอ ที่มีความต้องการให้ช่วยพัฒนาถุงห่อมะม่วง ที่ปัจจุบันมีต้นทุนสูง ต้องนำเข้า โดยกรมฯ ได้หารือกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร และได้รับทราบว่าไทยมีการพัฒนาวิจัยถุงห่อมะม่วงขายในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยกรมฯ จะประสานกับกลุ่มเกษตรกรหนองวัวซอเรื่องนี้ต่อไป
         
สำหรับผลการลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม ทำให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มมีขีดความสามารถดังนี้ 1.กลุ่มสมุนไพรบ้านนาเมือง อำเภอน้ำโสม เป็นแหล่งปลูกขมิ้นชันที่มีสารสรรพคุณยาเข้มข้นเฉพาะถิ่นและรอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมีการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 1,500 ชนิด สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นยา อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ความงามได้ 2.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านโนนบก ปัจจุบันมีโรงงานแปรรูป และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา หมอนขิดยางพารา และหมอนยางพารา 3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อำเภอหนองวัวซอ เป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมทอง และนำผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมาแปรรูปเป็นทองม้วนกล้วยหอมทอง และปลูกพริกอินทรีย์ในสวนกล้วย เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และ 4.วิสาหกิจชุมชุมชนคนรักมะม่วง อำเภอหนองวัวซอ เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้ว ส่งออกไป สปป.ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี และมีการแปรรูปเป็นมะม่วงแช่แข็ง มะม่วงดอง บิงซูมะม่วง เพื่อเพิ่มรายได้
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์