• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

พาณิชย์ชุมพร ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565

12 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร  เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่8/2565              ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

โดยที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ประจำเดือน เมษายน 2565
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสานักงานพาณิชย์คุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย ประจำเดือน เมษายน 2565
 • กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของนางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์