• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

พาณิชย์ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจปริมาณน้ำนมโค ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

12 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงมกราคม 2565 จากศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ เป็นผู้นำตรวจ ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์