• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

พาณิชย์ชุมพร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

6 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมุ่งเน้นการลดขยะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อีกทั้งเป็นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์