• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

พาณิชย์ชุมพร ร่วมประชุมหารือแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี “สวนรัชเวทย์ สวน 200 ปี” อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

6 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี “สวนรัชเวทย์ สวน 200 ปี” อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาพรวมของจังหวัดชุมพร จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์