• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

พาณิชย์ชุมพร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อการส่งออกไปทวีปยุโรป ของผู้ประกอบการไม้ผลจังหวัดชุมพร

27 เม.ย. 2565 อ่าน [26]

...
วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อการส่งออกไปทวีปยุโรปของผู้ประกอบการไม้ผลจังหวัดชุมพร บริษัท ออยเวย์เฟรส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ควีน โฟรเซนฟรุต ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัดชุมพร เกษตรและจังหวัดชุมพร สหกรณ์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลตลิตห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์