• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

รับสมัครเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จังชุมพร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 29 เม.ย. 2564 อ่าน [115]

...
เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดชุมพร ปี 2564
#สมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์