• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำไตรมาส 3 เมษายน-มิถุนายน 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 3 ก.ค. 2563 อ่าน [8]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบ สขร. เม.ย.-มิ.ย. 63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์