• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

Office of Provincial Commercial Affairs Chumphon

ประกาศจังหวัด

351 ยอดเข้าชม

#ประกาศรับคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

#ประกาศรับคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา *** วัน10

18 ก.พ. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครผู้รับซื้อปลากะพงเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดชุมพร ปี 2564

#ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การรับสมัครผู้รับซื้อปลากะพงเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผุ้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดชุมพร ปี 2564 #สมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 310

29 เม.ย. 2564 95

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จังชุมพร

#ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดชุมพร ปี 2564 #สมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่10

29 เม.ย. 2564 116

อ่านเพิ่มเติม